CLIL – les volgen in het Engels

CLIL betekent ‘Content and Language Integrated Learning’. Het is een vorm van meertalig onderwijs waarin je niet-taalvakken, zoals wiskunde en aardrijkskunde, in een andere taal krijgt dan het Nederlands. Het Inspirocollege heeft gekozen voor Engels als instructietaal voor deze lessen. Bekijk ons filmpje over CLIL.

.

Waarom kies je voor CLIL?

CLIL verhoogt je taalvaardigheid. Door een vak in een andere taal te volgen, leer je luisteren, lezen en spreken in de vreemde taal, je spreekdurf wordt groter en je woordenschat uitgebreider. ‘Twee voor de prijs van één’, zeg maar: je leert een andere taal vanuit inhoudelijk boeiende leerstof. Uit onderzoek blijkt dat de ontwikkelingskansen die CLIL biedt, heel motiverend werken, zowel voor het niet-taalvak als voor de taal. Bovendien zou het leren van talen volgens de CLIL-aanpak tot betere schoolresultaten in het algemeen leiden. Niets dan voordelen dus

CLIL ≠ taalles

CLIL-lessen kan je niet vergelijken met taallessen. In een CLIL-les ligt de focus niet op de vreemde taal, maar op de vakinhoud. Je leert de taal niet door die te bestuderen, maar door ze actief te gebruiken. Leerkrachten verwachten in CLIL-lessen dan ook geen foutloos taalgebruik, maar zij stimuleren de spontane omgang met de vreemde taal.

Welke vakken worden in het Engels gegeven?

We starten in het vijfde jaar Wetenschappen met het vak biologie.

De leerlingen kiezen of ze het vak in Engels of Nederlands volgen.

Evaluatie

Als CLIL-leerling word je geëvalueerd op basis van je inhoudelijke kennis van een vak. Dus niet op basis van je uitspraak of grammatica. Toch is het zinvol om ook feedback te krijgen over je talige vooruitgang. Daarom zal deze evaluatie in nauwe samenwerking gebeuren met die van het vak Engels.

Wie kan kiezen voor CLIL?

We starten in de richting 5 Wetenschappen. In de toekomst zullen hier meerdere studierichtingen aan toegevoegd worden en zal CLIL ook over meerdere studiejaren lopen.

Engagement

CLIL vraagt een volgehouden inzet en engagement. Als je ervoor kiest om biologie in het Engels te volgen, dan gaan we ervan uit dat je die keuze voor een heel schooljaar maakt. Dat is belangrijk om organisatorische én inhoudelijke redenen. Mocht na verloop van tijd blijken dat CLIL toch niet de beste keuze is voor jou, dan kan in samenspraak met de klassenraad een overstap worden overwogen naar een parallelle klas waar biologie in het Nederlands wordt gegeven.

Meer informatie
Contactpersoon

Célien Convents – celien.convents@inspirocollege.be