Preteaching en terug naar school

Sinds 15 mei zijn de scholen terug open. De zesdejaars komen sindsdien 1 dag per week terug naar school. Op 2 juni werd dit geleidelijk aan uitgebreid met de andere leerjaren. Op de dagen dat de leerlingen niet naar school komen, volgen zij les via preteaching.

Veiligheid

Onze start op 15 mei heeft aangetoond dat alle leerlingen in alle veiligheid op school de lessen kunnen bijwonen. Onze lokalen zijn omgevormd tot coronaproof klaslokalen, in de volledige school is er eenrichtingsverkeer, de leerlingen en leerkrachten dragen een mondmasker en zorgen voor een constante handhygiëne, en elke leerling volgt les en neemt pauze in zijn eigen bubbel.

Planning

 

 

Bereikbaarheid

De leerkrachten, leerlingenbegeleiding en directie blijven bereikbaar via Smartschool.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind. Wie ziek is, blijft thuis. Als een leerling op school ziek wordt, worden meteen de ouders verwittigd. De leerling wordt ondertussen opgevangen in het EHBO-lokaal.

Spreek best ook met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Met deze maatregelen proberen we de aanbevelingen van de overheid kort op te volgen. We zijn ervan overtuigd op deze manier onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in hun leerproces in deze uitzonderlijke situatie.

We danken u voor uw begrip.

Meer informatie?