Coronaweken

Om de verdere verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid beslist om alle lessen en examens te schorsen vanaf vrijdag 13 maart om 24.00 u. Deze maatregelen werden ondertussen verlengd tot het einde van de paasvakantie.

  

Invulling

Zoals eerder aangegeven hebben de leerlingen tijdens de paasvakantie recht op vakantie en zullen we dus niet dagelijks van leerlingen verwachten dat ze +/- 2u/dag met school bezig zijn. Om de leerlingen wat te ondersteunen in sport en spel, zullen we zeker hen blijven triggeren met wat uitdagingen, en het kan uiteraard ook dat de leerkracht voor leerlingen die dat wensen wat lectuur (leesopdrachten) of andere zaken aanlevert.

Als de scholen na de paasvakantie dicht blijven zullen we onze aanpak licht wijzigen. We zijn dit volop aan het voorbereiden met de leerkrachten en zullen hierover tijdig communiceren. We zullen dan niet anders kunnen dan overstappen naar wat nieuwe leerstof, maar volgens het preteaching-principe: alles wat we nieuw aanbieden, zal zodra de scholen open zijn, hernomen en besproken worden. 

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek best ook met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Met deze maatregelen proberen we de aanbevelingen van de overheid kort op te volgen. We zijn ervan overtuigd op deze manier onze leerlingen zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in hun leerproces in deze uitzonderlijke situatie.

We danken u voor uw begrip.

Meer informatie?