Wij kiezen elk schooljaar voor een nieuw jaarthema. Hiervoor inspireren we ons steeds op een evangelietekst.

Dit jaarthema wil een inspiratie zijn voor het leven en de begeleiding op school.

Zo krijgen leerkrachten en leerlingen een impuls om elke dag vol enthousiasme aan de slag te gaan.

foto17

Thema 2017-2018 : Ik maak tijd om naar jou te luisteren

Samuel geroepen (1 Samuël 3, 1-10)

1 De jonge Samuel diende dus de HEER, onder de hoede van Eli. Er klonken in die tijd zelden woorden van de HEER en er braken geen visioenen door. 2 Op zekere nacht lag Eli op zijn slaapplaats. Zijn ogen waren dof geworden, hij kon bijna niet meer zien. 3 Samuel lag te slapen in het heiligdom van de HEER, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. 4 Toen riep de HEER Samuel. ‘Ja,’ antwoordde Samuel. 5 Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuel weer lag te slapen, 6 riep de HEER hem opnieuw. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ 7 Samuel had de HEER nog niet leren kennen, want de HEER had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. 8 Opnieuw riep de HEER Samuel, voor de derde keer. Samuel stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de HEER was die de jongen riep. 9 Hij zei tegen Samuel: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, HEER, uw dienaar luistert.”’ Samuel legde zich weer te slapen, 10 en de HEER kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuel! Samuel!’ En Samuel antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’


Het evangelieverhaal

Het gaat slecht in Israël. De mensen zijn vergeten wie God is. Er is nood aan vernieuwing. In de tempel is er nog één oude priester: Eli. Zijn zonen deugen niet. Wie zal hem opvolgen? Wie zal de mensen in de toekomst over God vertellen? Maar er is ook een kleine jongen in de tempel: Samuel. Hij doet er dienst. ’s Nachts ligt Samuel soms te piekeren over wat hij moet doen met zijn leven en kan hij de slaap niet vatten. Het is alsof hij een stem hoort, een stem in zijn binnenste. Hij staat op en gaat naar Eli. Eli begrijpt op het eerste moment niet waarover het gaat. Pas als Samuel voor de derde keer aan Eli’s bed staat,  begrijpt Eli dat Samuel geroepen wordt door God voor een belangrijke taak. Eli zegt hem te antwoorden met: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”. “En, luister dan ook echt. God zal je wel ingeven wat je moet doen.” Misschien is God grote dingen van plan met deze kleine Samuel en met zijn volk Israël. Zo geeft Eli het geloof door aan de jonge Samuel. Samuel is ‘wakker‘ gemaakt door God om een goede toekomst voor Israël te verzekeren.


Ik maak tijd om naar jou te luisteren

Het roepingsverhaal van Samuel kan ook gelezen worden als het verhaal van onze school. Net als Samuel er zich niet bewust van is dat God hem roept voor een belangrijke opdracht, zijn wij ook soms doof voor de roep van klasgenoten, leerkrachten, collega’s en zelfs God in ons leven.  Dit jaarthema ‘Ik maak tijd om naar jou te luisteren’ daagt ons uit om echt te luisteren naar onze klasgenoten, collega’s, maar vooral ook naar alle mensen buiten ons eigen kringetje. Luister jij tijdens de engagementsdag ook echt naar het verhaal van de mensen die je daar mag ontmoeten. Maak jij tijd om te luisteren naar de ander waar jij een conflict mee hebt, die jou misschien irriteert, die zich niet goed voelt, die nood heeft aan een luisterend oor, enz. Het gaat erom te luisteren vanuit je hart om zo de taal van het hart van de ander te horen. Daarvoor moet je durven stilstaan, de tijd nemen en de ander vertrouwen geven.

Gaandeweg kan luisteren leiden tot méér dan een school, méér dan een leerling, méér dan een collega. Enerzijds biedt een luisterend oor je de kans om boven jezelf uit te stijgen. Hierdoor krijg je wederzijds vertrouwen. Dit schept een band met elkaar en zo schrijven wij als één school verder aan ons wij-verhaal. Anderzijds roept het jaarthema je op om met vallen en opstaan je talenten te leren ontdekken en ontwikkelen. Zoals Samuel wakker gemaakt wordt om de toekomst van Israël te verzekeren, zo word ook jij wakker gemaakt om werk te maken van een mooie toekomst. Samuel is een kleine jongen waar God grootse dromen voor heeft. Vandaag word jij geroepen om dit schooljaar echt te luisteren, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen voor jouw toekomst en die van de ander! Zo kunnen we samen grootse dromen verwezenlijken en ons wij-verhaal schrijven.