Alles draait om jou

Wij vinden zorg voor onze leerlingen belangrijk. Daarom kiezen we voor een ruim algemeen zorgbeleid dat ALLE leerlingen ten goede komt.

Dankzij onze kleinschalige school kunnen we rekening houden met de noden van alle leerlingen. Omdat niet iedereen op dezelfde manier en even snel leert, zorgen we voor differentiatie in de lessen.

Soms is extra zorg nodig

Als een algemene ruime zorg niet voldoende is, krijg je individuele begeleiding. Denk maar aan AD(H)D, dyslexie, autismespectrumstoornis, dyspraxie, taalachterstand Nederlands, … : we stellen samen een begeleidingsplan op en overleggen met jouw ouders, het CLB, … . Zo proberen we er samen voor te zorgen dat jij je goed voelt op school en het beste uit jezelf kan halen.

Meer info over ons zorgbeleid vind je in de brochure.