In het schoolreglement staat een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar. Toch geven we u graag al een kort overzicht.

 

Handboeken

In de tweede helft van juni ontvangt u een lijst met de aan te schaffen hand- en werkboeken.

Handboeken worden gehuurd, waarvoor u een huurprijs aan de school betaalt.
Werkboeken, woordenboekje en atlas worden aangekocht. Indien u wenst dat de school instaat voor het aanschaffen van deze boeken, gelieve dan de ingevulde boekenlijst, die u wordt overhandigd, zo vlug mogelijk terug te bezorgen op het secretariaat.
Eind augustus (u ontvangt nog een uitnodiging!) kan het boekenpakket afgehaald worden. De betaling van het voorschot (150 EUR) gebeurt steeds cash.

 

Schoolrekeningen

Onze school heeft in overleg met de schoolraad ervoor gekozen te werken met gespreide vooruitbetalingen. Op deze manier komt de school tegemoet aan de toenemende vraag om de kosten gelijkmatig te spreiden over het schooljaar.

Concreet betaalt iedereen bij afhaling van de boeken een voorschot van 150 EUR.
Daarnaast volgen er 6 vooruitbetalingen van 40 EUR.

Begin oktober
Begin november
Begin december
Begin februari
Begin maart
Begin april

Eind mei volgt er dan een eindafrekening met een gedetailleerd overzicht van de aangerekende kosten.
In het schoolreglement vind je een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar.

Studietoelagen van de Vlaamse Overheid
Er hebben meer mensen recht op een school- of studietoelage van de Vlaamse overheid dan u denkt. Misschien ook u! Surf voor meer informatie naar: http://onderwijs.vlaanderen.be/studietoelagen/

 

Bij vragen over facturen, betalingen, schoolrekeningen, … kan je steeds terecht bij Goedele Bamps.
Zij is te bereiken op:
– maandag, dinsdag, woensdag, donderdagnamiddag en vrijdag op campus Filip Neri (011 52 44 19)
– donderdagvoormiddag op campus Sint-Paulus (011 52 22 10)