De ouderraad:

  • is samengesteld uit ouders van de verschillende graden
  •  vergadert een 4-tal keren per jaar op campus Filip Neri
  • wordt bijgewoond door een lid van de directie
  • zet zich in voor een goede verstandhouding en samenwerking tussen ouders en school
  • organiseert samen met de school o.a. het spaghettifeest, het afscheidsfuifje van de tweedejaars en de Inspiroquiz.

Ook U kan lid worden van ons ouderraad.

Hoe?

Stuur een mailtje naar onderstaande contactpersoon of naar de school.

Ook ouders die sporadisch willen meewerken aan de activiteiten kunnen hier steeds terecht.

Chris Vandermaesen: Chris.vandermaesen@skynet.be
School: info@inspirocollege.be