Inspirocollege | De Voyager Golden USB-stick - Inspirocollege

De Voyager Golden USB-stick

28 maart 2018

Tijdens het talentuur filosoferen stonden we stil bij het thema ‘Denken aan al wat is’. We werden er uitgedaagd om nieuwe inzichten op te doen, zowel vanuit de filosofie als in het filosoferen, vanuit de metafysica en de kosmologie. Voor dit laatste onderdeel kregen we de uitwerking van “De Voyager Golden USB-stick” als slotopdracht. We kregen de kans om in de vorm van groepswerk persoonlijk te filosoferen en zo onze presentatie stap voor stap voor te bereiden.

In 1977 werden twee ruimtesondes, de Voyager 1 en 2, gelanceerd, die inmiddels ons zonnestelsel hebben verlaten. De sondes dragen een gouden plaat met zich, waarop een boodschap van de mensheid staat, gericht aan buitenaardse wezens. De plaat bevat verder ook gesproken begroetingen van aardbewoners, muziekstukken uit diverse culturen en verschillende afbeeldingen en geluiden. 

We laten jullie graag kennismaken met enkele resultaten van leerlingen-filosofen.

Verwoording Powerpoint door de leerlingen:

We hebben vijf verschillende afbeeldingen gekozen, die aantonen hoe het leven op aarde is. Enkele daarvan houden verband met de natuur, andere laten de menselijke activiteit zien.

Afbeelding één laat een essentiële bron van leven en energie zien. Water is namelijk onmisbaar op onze planeet en is ook een onvervangbare bron van energie. Ook planten zijn onmisbaar; daarom hebben we ook een foto van een bos gekozen. Het bladgroen zorgt namelijk voor ons zuurstofgas, dat we geen moment kunnen missen. Als laatste afbeelding uit de natuur kozen we voor een bij op een bloem. Hiermee proberen wij duidelijk te maken dat er ook andere organismen aanwezig zijn naast de mens en dat die wezens in harmonie leven met ons. Wij zijn namelijk ook afhankelijk van dieren. Een concreet voorbeeld, zoals afgebeeld, is de bij: de bij bestuift namelijk bloemen en zorgt ervoor dat de bloem zich kan verspreiden en voortplanten.

De volgende twee afbeeldingen tonen de menselijke activiteit aan. Hiermee informeren we de aliens erover dat de mens ver gekomen is en zeker als een intelligent ras moet gezien worden. We hebben geprobeerd om dit zo zachtaardig mogelijk uit te drukken, om een agressief beeld over de mens te vermijden.

Afbeelding vier toont een stad, waardoor de ontvangers van onze boodschap een beeld krijgen van de levensstijl en architectonische ontwikkeling van de mens.

De volgende afbeelding toont onze prestaties op gebied van de ruimte. Ook maken we duidelijk dat het niet zo lang meer zou kunnen duren om communicatie tussen onze twee rassen mogelijk te maken.

De geluidsfragmenten hebben we op dezelfde manier gekozen.

Het eerste fragment bevat geluiden over de natuur. Om het concreet te houden hebben we er maar één gekozen, maar natuurlijk zouden er in werkelijkheid meerdere geluiden gekozen worden. Hiermee kunnen de buitenaardse wezens weten hoe de natuur op aarde klinkt.

Het volgende fragment is een gesprek tussen meerdere personen. Zo tonen we hoe wij het meest communiceren. Natuurlijk is dit niet het enige communicatiemiddel van de mens, maar wel de meest voorkomende.

Als laatste fragment hebben we gekozen voor een huilende baby. Zo laten we zien dat de mens niet geboren is om al onmiddellijk verbaal te communiceren; op jonge leeftijd moet hij wat hij duidelijk wil maken uiten op andere manieren, zoals via gehuil.

Arnout, Melih, Yildiz en Gioia.