Veilig naar school

Ook na de krokusvakantie komen de leerlingen naar school in code oranje. Om dit veilig te laten verlopen, zijn er heel wat maatregelen.

Alleen de leerlingen van het eerste en het tweede jaar mogen voltijds naar school. Vanaf het 3de jaar komen de leerlingen deeltijds naar school. Wij kiezen voor een beurtrol waarin de leerlingen van de tweede en derde graad afwisselend op maandag, woensdag en vrijdag en anderzijds op dinsdag en donderdag naar school komen. Zo kunnen we volledige klassen naar school laten komen terwijl toch maar de helft van de schoolpopulatie op school is. Op de dagen dat de leerlingen niet naar school komen, volgen ze thuis online afstandsonderwijs. De week voor de krokusvakantie is een afkoelingsweek en volgen alle leerlingen, van het eerste tot en met het zesde jaar, thuis online les.

Wij zijn blij om al onze leerlingen de kans op contactonderwijs te geven. Ten eerste is dit beter voor het welbevinden van de leerlingen. En tijdens de contactlessen kunnen zij zich optimaal voorbereiden op de examens. Tijdens de schooldagen is het uiteraard noodzakelijk dat iedereen zich houdt aan de vele veiligheidsmaatregelen: handen wassen en desinfecteren, een mondmasker dragen (ook buiten), middagpauze in de klasbubbel, vaste klaslokalen, geen vaklokalen en op de speelplaats een strikte scheiding van de klassen (iedereen blijft binnen zijn klasbubbel). 

Examens

De leerlingen van de 3de graad krijgen een extra examenperiode voor de paasvakantie om ook deze jongeren extra te ondersteunen in hun leerproces. Het geeft ons als team niet alleen extra informatie over de wijze waarop de leerstof verwerkt wordt, maar stimuleert de leerlingen ook om met de leerstof dagelijks aan de slag te gaan.

Talent

Alle leerlingen krijgen terug LO-lessen en ook de talenturen kunnen terug opstarten voor iedereen dankzij onze talentencarrousel in de klasbubbels.

Meer informatie?