Inspirocollege | Haven vol techniek - Inspirocollege

Haven vol techniek

30 september 2019
|


Op vrijdag 20 september hebben we met alle tweedejaars van het Inspirocollege de haven 

van Antwerpen bezocht. De excursie was in twee grote onderdelen opgedeeld. 

De voormiddag brachten we, begeleid door een gids, door met doe-opdrachten. We hebben uitleg gekregen over hoe men een vrachtwagen laadt en hebben daarna zelf twee tonnen mogen vastmaken in de vrachtwagen. We hebben ook uitleg gekregen over hoe men een containerschip laadt: de containers die het laatst gelost moeten worden gaan er als eerste in en de containers die het eerst gelost moeten worden dan weer als laatste. Zo gaat het laden en lossen gemakkelijker en sneller. Met deze kennis waren we in staat om zelf een schip te laden met blokken. We hebben ook een pijpleiding leren aansluiten zonder haar te laten lekken.  De gids heeft ons zelf een telefoonhouder laten maken van plastic  dat we zo moesten plooien tot er een gsm in paste.

‘s Namiddags was er dan een rondrit met de bus door de Waaslandhaven op Linkeroever. Doordat de Schelde een getijdenstroom is moet er met sluizen worden gewerkt opdat schepen  de dokken zouden kunnen binnen varen. De Kieldrechtsluis op Linkeroever is zelfs de grootste sluis ter wereld. In de Antwerpse haven komen vooral containers en vloeibaar massagoed toe. De containers haalt men van de schepen af met enorm grote kranen. De ‘olifanten’ of ‘straddle carriers’ brengen deze kisten dan verder naar de containerterminals. Volle containers worden altijd gestapeld per drie, lege containers stapelt men veel hoger. Het vloeibare massagoed, aardolie, gaat via pijpleidingen naar de aardolieraffinaderijen van Total en Esso. Benzine, diesel, … worden in grote opslagtanks opgeslagen. In het havengebied zijn er 1000 km pijpleiding en 1061 km spoorweg. 

Er gebeuren soms ongelukken met brandbare goederen; daarom heeft men een eigen brandweerkazerne, genaamd ISEC. Dat staat voor Safety and Emergency. 

De haven van Antwerpen heeft zogenaamde Naties. De Tabaknatie en de Katoennatie bijvoorbeeld. Er is ook een hele grote parkeerplaats met duizenden auto’s. De voertuigen worden met roro- schepen vervoerd. Sommige van de auto’s die we zagen zaten nog in het plastic, sommige dan weer niet, omdat ze al langer dan 3 weken op de parkeerplaats stonden. Medewerkers halen het plastic er na 3 weken af om de lak van de auto niet te beschadigen. Ook verwijdert men de batterij van de auto na 3 weken, zodat de onderdelen in de auto niet stuk gaan.

Er werken ongeveer 60 000 mensen in 900 verschillende bedrijven in de Antwerpse haven. Het is de grootste haven van België, de tweede grootste in Europa en hij zit in de top 20 van de wereld. Dit verslagje toont wel aan dat ik veel geleerd heb over de haven en dat ik de uitstap erg interessant vond.

Laura Antheunis 

2 Latijn