Alles draait om jou

Wij vinden zorg voor onze leerlingen belangrijk. Daarom kiezen we voor een ruim algemeen zorgbeleid dat ALLE leerlingen ten goede komt.

Dankzij onze kleinschalige school kunnen we rekening houden met de noden van alle leerlingen. Omdat niet iedereen op dezelfde manier en even snel leert, zorgen we voor differentiatie in de lessen.

Op school hebben we ook de WhatsUp app, een initiatief van de ministers van SOS. Als leerling kan je via jouw smartphone of op Ipads op school meldingen doen aan leerlingenbegeleiding. Zo kom je op een laagdrempelige manier snel in contact met een vertrouwenspersoon.

Coronaperiode

Sinds begin 2020 leven we in een bijzondere tijd waarbij de digitalisering in een stroomversnelling is geraakt en er heel wat meer wordt verwacht op vlak van digitaal leren. Ervaar jij tijdens het online afstandsonderwijs praktische moeilijkheden, zoals bijvoorbeeld een defect aan jouw laptop? Dan kan je contact opnemen met mr. Bart Kerkhofs. We zullen samen bekijken hoe we jou kunnen helpen, bijvoorbeeld door jouw laptop te herstellen of je tijdelijk een vervanglaptop uit te lenen. 

Soms is extra zorg nodig

Als een algemene ruime zorg niet voldoende is, krijg je individuele begeleiding. Denk maar aan AD(H)D, dyslexie, autismespectrumstoornis, dyspraxie, taalachterstand Nederlands, … : we stellen samen een begeleidingsplan op en overleggen met jouw ouders, het CLB, … . Zo proberen we er samen voor te zorgen dat jij je goed voelt op school en het beste uit jezelf kan halen.

Je vindt ook info over ons zorgbeleid in de brochure.

Meer lezen ?