In het schoolreglement staat een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar. Toch geven we u graag al een kort overzicht. 

Handboeken

In de tweede helft van juni ontvangt u een lijst met de handboeken en werkboeken die uw zoon of dochter nodig heeft.

Handboeken kan u huren: u betaalt hiervoor een huurprijs aan de school.
Werkboeken, woordenboekje en atlas koopt u aan. Indien u wenst dat de school deze boeken voor u koopt dan mag u de ingevulde boekenlijst zo vlug mogelijk terug bezorgen aan het secretariaat.

Eind augustus kan u het boekenpakket afhalen. U ontvangt hiervoor tijdig een uitnodiging. De betaling van het voorschot (150 EUR) gebeurt steeds cash.

Schoolrekeningen

Onze school heeft in overleg met de schoolraad gekozen voor gespreide vooruitbetalingen, Op deze manier komen we tegemoet aan de toenemende vraag om de kosten gelijkmatig te spreiden over het volledige schooljaar.

Concreet betaalt iedereen bij afhaling van de boeken een voorschot van 150 EUR. Daarnaast volgen er 6 vooruitbetalingen van 40 EUR.

  • begin oktober
  • begin november
  • begin december
  • begin februari
  • begin maart
  • begin april

Eind mei volgt de eindafrekening met een gedetailleerd overzicht van de aangerekende kosten.
In het schoolreglement vindt u een overzicht van de te verwachten kosten voor het schooljaar.

Laptop op school

Vanaf schooljaar 2019-2020 starten alle leerlingen in het eerste jaar met hun eigen laptop in de klas. We hebben een aangepaste financiële formule uitgewerkt zodat de laptop bereikbaar is voor alle leerlingen. De laptop kan u kopen voor de start van het schooljaar of betalen in maandelijkse schijven gespreid over 3 jaar. Meer informatie vindt u in de flyer.

Studietoelagen van de Vlaamse Overheid

Op 1 januari 2019 is het Groeipakket van start gegaan: de vernieuwde kinderbijslag. De huidige schooltoelagen worden vanaf schooljaar 2019-2020 vervangen door de schooltoeslag en worden dus geïntegreerd in dat Groeipakket. Leerlingen in het secundair onderwijs moeten geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen. De berekening en uitbetaling van de schooltoeslag zal gebeuren via de uitbetaler van het Groeipakket (het vroegere kinderbijslagfonds). Meer lezen kan op https://www.groeipakket.be/nl/participatietoeslagen

Bij vragen over facturen, betalingen, schoolrekeningen, … kan u steeds terecht bij Goedele Bamps.
Zij is te bereiken op het nummer 011 52 22 10.